Kontakt

  

För kontakt med Alfabeta förlag:

Pressansvarig Cilla Nergårdh.  Telefon: 08/714 3640

cilla@alfabeta.se
www.alfabeta.se

 

För kontakt med författarna:

ika@tidningen6.com
k
lingberg.jon1@gmail.com